Ponieważ wiemy, że Twój czas to także Twój pieniądz, postanowiliśmy pomóc Ci go zaoszczędzić. Ciesz się z niego razem z nami, zamiast samemu rozwiązywać frapujące Cię problemy komputerowe. Nasi pracownicy chętnie udzielą Ci fachowej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Sięgnij po poradę swojego informatyka i więcej się nie martw.


Zadbaj o bezpieczeństwo
       Sprzęt komputerowy powinien być podłączony do prądu przez listwę przepięciową. Jeśli chcemy być bardziej zabezpieczeni przed awaria lub utratą dokumentów nad jakimi pracowaliśmy. Należy zainwestować w UPS-a ( zasilacz awaryjny ). Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza się ryzyko utraty danych znajdujących się aktualnie w pamięci operacyjnej komputera, a nawet uszkodzenia urządzeń pamięci masowej. Dzięki zastosowaniu takiego urządzenia jak zasilacz awaryjny, mamy czas na bezpieczne zapisanie naszej pracy i wyłączenie komputera.

Kopia zapasowa
       Zalecane jest wykonywanie co jakiś czas kopi zapasowej (ang. Backup copy). Kopia najważniejszych dla nas danych lub obrazów całych partycji, co pozwoli uchronić się przed utratą ważnych dla nas danych w nie oczekiwanym momencie awarii.

Utrata danych
       Utrata danych to najczęściej największa bolączka użytkowników komputera. Dane które były przez nas archiwizowane, ważne dokumenty lub utracone w nie oczekiwanym momencie. Nie należy na własną rękę, podejmować próby odzysku danych. Własne próby mogą spowodować nadpisanie danych, co prowadzi w dalszym stopniu do całkowitej ich utraty.

Przykładowe usterki/awarie i możliwe przyczyny uszkodzenia

Usterka Możliwa przyczyna uszkodzenia
Artefakty, krzaczki, linie lub dziwne znaczki na ekranie Uszkodzenie płyty głównej, Uszkodzenie karty graficznej, uszkodzenie matrycy, uszkodzenie taśmy łączącej matryce z płytą główną
Brak podświetlenia matrycy Uszkodzony inwerter, Uszkodzona świetlówka matrycy, Uszkodzona płyta główne, Uszkodzona matryca
Czarny ekran po włączeniu komputera / laptopa Uszkodzenie taśmy łączącej matryce, uszkodzenie karty graficznej, płyty głównej lub matrycy
Brak sieci po podłączeniu kabla do gniazda RJ45 Brak sterownika odpowiedzialnego za zarządzanie połączeniem sieciowym, Uszkodzone gniazdo na płycie głównej, Wada w budowie kabla sieciowego, Uszkodzona płyta główna
Nie działająca sięć Wi-Fi (WLAN) Wyłączone lub uszkodzone urządzeni, rozgłaszające sygnał sieci bezprzewodowej, brak sterownika odpowiedzialnego za zarządzanie połączeniem bezprzewodowym, Uszkodzona karta WIFI, Uszkodzona płyta główna
Nie działająca klawiatura Uszkodzenie wywołane zalaniem, Wyłączenie programowe klawiatury, Uszkodzenie taśmy klawiatury, Uszkodzenie płyty głównej, Uszkodzenie wywołane wirusami
Brak dźwięku Brak sterowników audio, uszkodzenie plików systemowych, uszkodzone gniazdo audio
Nie widzi dysku Uszko­dze­nie dys­ku, Brak ste­row­ni­ków w przy­pad­ków dys­ków z in­ter­fej­sem SATA i star­szych sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, Uszko­dze­nie pły­ty głów­nej, Uszko­dze­nie taśm łą­czą­cych dysk z pły­tą
Nie można zainstalować systemu Błędne ustawienie priorytetu bootowania przy starcie , uszkodzenie nośnika z obrazem systemu, Uszkodzenie plików na partycji Recovery, Uszkodzenie napędu
Wyświetlające się komunikaty tzw. bluescreen Uszkodzenie płyty głównej, Błedy na pamięci ram, lub dysku. Uszkodzenie jednego ze sterowników Windows, Zawirusowanie komputera
Nadmierne nagrzewanie się laptopa Nie działający wentylator, kurz na układzie chłodzenia, nieprawidłowe zasilanie wywołujące przeciążenia, wyschnięta pasta termoprzewodząca
Nie wykrywanie urządzeń USB Uszkodzenie portu USB, problemy związane z nieprawidłowym działaniem systemu wywołane brakiem sterowników lub wirusami, uszkodzenie płyty głównej
Zerowanie godziny Rozładowana bateria zarządzająca głównym układem sterowania
Zawieszanie podczas pracy Uszkodzenie dysku twardego, Uszkodzenie systemu operacyjnego, problemy związane z nieprawidłowym podawaniem napięcia, Uszkodzenie płyty głównej

TERA-bajt
ul. Sierakowskiego 27
05-500 Piaseczno
Tel: 501-280-863

terabajt@tera-bajt.pl